Dzisiejsza data:

źródła:

Balzer Oswald, Genealogia Piastów, Kraków, 2005

Dynastie panujące w Polsce, Ossolineum, Wrocław, 2007