Dzisiejsza data:

kalendarium

964 - Mieszka dwukrotnie pobił niemiecki banita Wichman, który z inicjatywy Gerona wspomógł Wolinian
965 - poślubił księżniczkę czeską Dobrawę
966 - przyjął chrzest
967 - dzięki czeskim posiłkom pokonał Wolinian i Wichmana i opanował część Pomorza

970 – emisja pierwszych denarów Mieszka I
972 VI 24 - z bratem Czciborem zwyciężył pod Cedynią margrabiego Marchii Wschodniej Hodona

973 - ugoda Mieszka z Hodonem zawarta Kwedlinburgu
973 - po śmierci Ottona I popierał kandydaturę księcia bawarskiego Henryka Kłótnika, przeciwnika Ottona II
979 - odparł odwetowy najazd cesarza Ottona II
979 lub 980 - owdowiały, pojął za żonę Odę

986 - według lokalnej tradycji zbudował drewniany kościół na Czwartku w Lublinie
988-989 zajął Małopolskę bez Grodów Czerwieńskich, które już w 981 opanował książę ruski Włodzimierz
989-990 - odebrał Czechom Śląsk
990-992 - wystawienie dokumentu Dagome iudex