Dzisiejsza data:

Ignacy Mażek

fotograf

biogram

           Wędrowny dagerotypista z Paryża, kilkakrotnie przyjeżdżał do Krakowa (Podczas krótkiego pobytu tutaj podejmuje się w kilku sekundach dagerotypować tak portrety pojedynczych osób jak i całe grupy podług żądanej wielkości, kolorowane lub nie, bez względu na pogodę i przyrzeka wszystkim żądaniom zadość uczynić. ...), w końcu założył tu stały zakład. Początkowo mieszkał pod Węgierskim Królem nr 106 – 107 (Obecnie Hotel Saski przy ulicy Sławkowskiej 3 – 5), później otworzył zakład przy ulicy Stolarskiej 7, skąd przeprowadził się do atelier przy ulicy św. Jana 7, następnie prowadził pracownię fotograficzną mieszczącą się w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych.

           Ignacy Mażek przyjmował wszelkie roboty do kopiowania obrazów olejnych, fotografii, Dagerotypu i rycin, które stosownie powiększyć można.

kalendarium

1844 – początek jego działalności w Krakowie

1849 – zamieszkał w Krakowie

1856 VII 24 – otworzył zakład przy ulicy Stolarskiej 7

1857 – przeprowadził się do atelier przy ulicy św. Jana 7

1857 – ogłasza, że udziela lekcji fotografii i sprzedaje aparaty

1860 – 1863 – prowadził pracownię fotograficzną mieszczącą się w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych

1860 - oferuje kopiowanie obrazów oraz sprzedaż ram portretowych