Dzisiejsza data:

Stanisław Myszkowski

(? - 16 IV 1570 Warszawa)

wojewoda krakowski, działacz reformacyjny

rodzina

herbu Jastrzębiec, drugi syn Marcina i Zuzanny Łaskiej, siostrzeniec reformatora Jana Łaskiego

poślubił Jadwigę Tęczyńską, córkę Andrzeja, kasztelana krakowskiego, wdowę po Bartłomieju Zebrzydowskim, wojewodzie brzeskim

nie pozostawił potomstwa

biogram

           Związany z dworem Zygmunta II Augusta, na podstawie jego przywileju prowadził mennicę w Tykocinie. Był zwolennikiem egzekucji dóbr oraz reformy wojska. Brał udział w przygotowaniach do unii polsko-litewskiej. Jako jeden z głównych przedstawicieli obozu kalwińskiego w Małopolsce zorganizował synod różnowierczy w Słomnikach, wprowadził wyznawców kalwinizmu do krakowskiej rady miejskiej - Hieronima Zalaszowskiego, Piotra Guttetera, Stanisława Rożankę, Zygmunta Guttetera, Jana Spiglera (Lambocha). Wspierał radę w tłumieniu wystąpień młodzieży uniwersyteckiej: zwalczał idee antytrynitaryzmu, zabiegał o wypędzenie z Polski arian, jednocześnie dążył do zjednoczenia polskich kalwinistów, luteran i braci czeskich i stworzenia polskiego Kościoła narodowego. Był właścicielem i dzierżawcą wielu dóbr w Małopolsce oraz dworu na Zwierzyńcu.

           Został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Krakowie (jego grób został zniszczony w czasie zamieszek).

kalendarium

1546 IV 12 – przybył na dwór Zygmunta Augusta do Wilna

1546 VI 25 - został przyjęty w poczet dworzan królewskich z prawem do 8 koni

1549 II - zjechał z królem do Krakowa

1549 III 15 - został wojskim krakowskim

1550 II 6 - dostał zgodę Zygmunta Augusta na wykupienie królewskiego miasta Słomniki z rąk Jadwigi Kościeleckiej, wdowy po Sewerynie Bonerze, za sumę 3 300 złp.

1549 – 1557 - wojski krakowski

1550 – 1562(?) - krajczy koronny, otrzymał urząd krajczego koronnego po swoim bracie stryjecznym Mikołaju

1554 – zorganizował synod różnowierczy w Słomnikach

1554 - 1563 - starosta malborski

1557 I 17 - złożył urząd wojskiego krakowskiego na rzecz dworzanina królewskiego Stanisława Pieniążka

1557 IV – przebywał w Krakowie

1562 – poślubił Jadwigę Tęczyńską

1563 IV 10 – był w Krakowie

1563 IV 14 – otrzymał kasztelanię sandomierską

1563 VII 20 – otrzymał starostwo generalne krakowskie
1565 VI 17 – 1570 VI 16 - wojewoda krakowski

1566 – na podstawie przywileju królewskiego prowadził mennicę w Tykocinie

1567 – otrzymał od władz miasta Krakowa podarunek 500 talarów

1575 VI 16 – jego grób został zniszczony w czasie zamieszek (tzw. tumult cmentarny)

czytaj więcej ...