Dzisiejsza data:

Ignacy Mościcki

(1 XII 1867 Mierzanów, powiat ciechanowski – 2 X 1946 Versoix pod Genewą)

wybitny chemik, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, współtwórca przemysłu chemicznego w Polsce

rodzina

pochodził z rodziny ziemiańskiej
syn Faustyna i Stefanii z Bojanowskich

poślubił kuzynkę Michalinę

biogram

           Studia politechniczne odbył w Rydze, a wiedzę poszerzył w Technical College w Finsbury i Patent Library. Następnie pracował we Fryburgu w Szwajcarii, dokonując wielu wynalazków. Między innymi opracował laboratoryjnie metodę pozyskiwania kwasu azotowego z atmosfery, a następnie technologię przemysłowej produkcji tego związku. Prowadził badania nad konstrukcją baterii kondensatorowych i urządzeń do ich produkcji. Wynalazł technologię produkcji amoniaku i ulepszone metody rafinacji nafty. Jest autorem 40 patentów i ponad 60 rozpraw naukowych.
           Prowadził prace związane z organizacją przemysłu chemicznego w niepodległej Polsce. Jeszcze przed I wojną światową rozpoczął budowę fabryki kwasu azotowego w Borach koło Jaworzna. Uruchomił w fabryce w Chorzowie produkcję nawozów i innych chemicznych produktów azotowych. Zainicjował budowę kombinatu chemicznego pod Tarnowem, któremu nadano nazwę Mościce.
           Dzięki poparciu J. Piłsudskiego został wybrany prezydentem RP.
           Pochowany w Archikatedrze św. Jana w Warszawie. Symboliczny grób znajduje się w alei zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim.

kalendarium

1891 - ukończył Wydział Chemii na politechnice w Rydze
1891 - 1892 - był współpracownikiem II Proletariatu
1892 - zagrożony dekonspiracją, zmuszony był do emigracji do Londynu
1896 - poznał Józefa Piłsudskiego, z którym się zaprzyjaźnił i związał politycznie
1897 - został asystentem na szwajcarskim Uniwersytecie we Fryburgu
1912 - wynalazł technologię produkcji amoniaku
1917 - 1922 - pracował nad ulepszonymi metodami rafinacji nafty
1920 - 1926 - był profesorem chemii fizycznej i elektrochemii technicznej na Politechnice Lwowskiej
1922 - został mianowany dyrektorem kombinatu związków azotowych w Chorzowie (Stickstoffwerke/Azoty) opuszczonego przez niemiecki personel
1925 VI - został rektorem Politechniki Lwowskiej
1926 - przeniósł się na Politechnikę Warszawską, gdzie objął Katedrę Elektrochemii Technicznej
1926 - został członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego
1926 VI 1 - został wybrany na Prezydenta RP
1926 VI 4 - 1939 IX 30 - sprawował urząd Prezydenta RP
1928 X 22 - 23 - przebywał z wizytą w Krakowie
1928 - został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności
1930 - został członkiem TNW
1933 V 8 - został wybrany na drugą kadencję

1934 V 30 - otworzył w Krakowskim Pałacu Sztuki Ogólnopolską Wystawę Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Salon 34 
1939 IX 17 - przekroczył granicę i został internowany przez Rumunów w Krajowie
1939 IX 24 - wyznaczył na następcę na urzędzie prezydenta gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego
1939 IX 30 - złożył Urząd Prezydenta RP
1939 XII - wraz z rodziną przeniósł się do Szwajcarii

czytaj więcej ...