Dzisiejsza data:

Jan Małachowski

(1623 Bąkowa Góra koło Sieradza – 20 VIII 1699 Kraków)

dyplomata, biskup krakowski

biogram

           Studiował prawo w Akademii Krakowskiej, następnie kontynuował studia za granicą. Przyjął święcenia kapłańskie, został kapelanem Jana II Kazimierza. Za zasługi dla króla otrzymał opactwo komendatoryjne w Mogilnie, stanowisko referendarza koronnego i kanonię krakowską.

           Był posłem królewskim na sejmiki, zarządcą dochodów Marii Ludwiki i egzekutorem jej testamentu. Został zaufanym Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego i Augusta III. Jako biskup krakowski przeprowadził reformę seminarium duchownego, które przekazał pod opiekę Zgromadzeniu Księży Misjonarzy. Przyczynił się do beatyfikacji Kingi, sprowadził do Krakowa wizytki, którym ufundował klasztor i kościół. Katedrze Wawelskiej przekazał kolekcję cennych gobelinów; własnym kosztem odbudował fortyfikacje Krakowa. Pochowany pod kaplicą Św. Stanisława w Katedrze Wawelskiej. Jego epitafium z portretem, którego autorem jest prawdopodobnie J. Trycjusz, znajduje się w krużgankach kościoła Franciszkanów.

kalendarium

1651 – brał udział w bitwie pod Beresteczkiem

przed 1655 - przyjął święcenia kapłańskie

1655 – 1657 – był kapelanem Jana II Kazimierza

po 1656 – otrzymał stanowisko referendarza koronnego

1660 – otrzymał kanonie krakowską

1676 – został biskupem chełmskim

1678 - podkanclerzy koronny

1681 – otrzymał godność biskupa krakowskiego

1681 IX 27 – odbył ingres do katedry wawelskiej

1682 – sprowadził do Krakowa Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo

1682 – 1695 – ufundował kościół i klasztor wizytkom, które sprowadził do Krakowa z Francji

1690 – przyczynił się do beatyfikacji Kingi