Dzisiejsza data:

Michał Korybut Wiśniowiecki

(31 VII 1640 Wiśniowiec, Wołyń – 10 XI 1673 Lwów)

król polski

rodzina

syn Jeremiego Michała (1612 - 1651), wojewody ruskiego, i Gryzeldy Konstancji z Zamojskich (1623 - 1672)

                                        

Michał Korybut Wiśniowiecki

Lata panowania 1669 - 1673


poślubił Eleonorę Marię Józefę Habsburżankę, córkę cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, króla Czech i Węgier Ferdynanda III Habsburga, siostrę cesarza Leopolda I

biogram

           Wychowywał się w Łubnie, Przyłuce, Wiśniowcu i Zamościu. Po śmierci ojca, dzięki protekcji stryja J. Zamoyskiego, wojewody sandomierskiego, znalazł się na dworze królewskim. Kształcił się w Nysie i Pradze, odbył podróż do Saksonii i Wiednia.
           Po powrocie osiadł w Zamościu, skąd wyruszył na kampanię przeciw Rosji na czele oddziału piechoty cudzoziemskiej (sześciuset ludzi), wystawionym za pieniądze wuja. W następnych latach nie był aktywny politycznie.
           Został posłem na sejm z województwa sandomierskiego. Wybór na króla zawdzięczał głównie propagandzie szerzonej przez podkanclerzego Andrzeja Olszowskiego oraz poparciu szlachty odrzucającej kandydatów cudzoziemskich i chcących wybrać "Piasta".
           Małżeństwo z Eleonorą, siostrą cesarza Leopolda, wzmocniło prohabsburską politykę dworu, będącego w opozycji do stronnictwa francuskiego (prymas M. Prażmowski i hetman J. Sobieski).
           Jego panowanie wypełniły walki wewnętrzne (konfederacja gołąbska i szczebrzeszyńska), w wyniku najazdu tureckiego Polska utraciła Kamieniec Podolski i prawobrzeżną Ukrainę. Podążył na wojnę z Turcją, docierając do Lwowa, gdzie zmarł w przeddzień zwycięstwa pod Chocimiem.
           Serce króla pochowano w klasztorze kamedułów na Bielanach w Warszawie, wnętrzności pochowano w Katedrze Łacińskiej we Lwowie, ciało zaś pochowano w podziemiach katedry wawelskiej.

kalendarium

1642 – przebywał wraz z matką w posiadłościach Wiśniowieckich na Wołyniu i na Rusi

1648 V - wyjechał z dworem matki do Brahinia, następnie Turowa na Wołyniu, a od jesieni znalazł się w Zamościu
1655 - w czasie "potopu szwedzkiego" wraz z parą królewską wyjechał do Głogówka na Śląsku
1655 XI 18 - na polecenie króla Jana Kazimierza wyjechał do Nysy, gdzie wstąpił do Kolegium Jezuickiego "Carolinum"
1656 - 1660 - studiował na koszt króla w Pradze, odwiedził między innymi Drezno i Wiedeń
1659 VI 4 - został starostą przemyskim, bez funkcji sądowych
1663 XII 6 - wyruszył z Zamościa by wziąć udział w wyprawie wojennej Jana Kazimierza na Ukrainę, nie odznaczył się jako dowódca wojskowy
1666 - 1669 - żył na uboczu w Zwierzyńcu pod Zamościem, nie piastując żadnego urzędu
1669 - został wybrany posłem na sejm elekcyjny z województwa sandomierskiego
1669 VI 19 - na sejmie elekcyjnym został wybrany na króla

1669 VII 7 – król elekt zaprzysiągł pacta conventa w kościele św. Jana w Warszawie
1669 IX 24 - przybył do Krakowa, zamieszkał w pałacu biskupim na Prądniku
1669 IX 27 - odbył uroczysty wjazd na Wawel
1669 IX 28 - odbył pielgrzymkę na Skałkę
1669 IX 29 - został ukoronowany przez prymasa M. Prażmowskiego
1669 IX 30 - odebrał na Rynku krakowskim przysięgę wierności od mieszczan
1669 XII 4 - wyjechał z Krakowa
1670 II 27 - poślubił w Częstochowie Eleonorę

1670 X 19 – odbyła się koronacja królowej
1671 III - para królewska odwiedziła Kraków, mieszkał z żoną w pałacu "Pod Krzysztofory", zwiedził między innymi kopalnię w Wieliczce
1673 XI 20 - zwłoki króla przewieziono do Warszawy
1676 I 28 - zwłoki króla przewieziono do Krakowa
1676 I 31 - został pochowany w Katedrze Wawelskiej
1760 - Mrowiński wykonał, według projektu Franciszka Placidiego, pomnik Michała Korybuta wraz z małżonką ustawiony naprzeciw kaplicy Mariackiej w Katedrze Wawelskiej
1858 - trumnę przeniesiono do ufundowanego przez cesarza Franciszka Józefa I sarkofagu w krypcie Św. Leonarda

źródła

Królowie elekcyjni. Leksykon biograficzny, Kraków 1997

Adam Przyboś, Michał Korybut Wiśniowiecki 1640 – 1673, Kraków 1984