Dzisiejsza data:

źródła

Czapska - Michalska Magdalena, Jan Matejko 1838 - 1893, Warszawa, 2006

Bogucki Janusz, Matejko, Warszawa, 1955

Krawczyk Jarosław, Matejko i historia, Warszawa, 1990

Porębski Mieczysław, Malowane dzieje, Warszawa, 1961