Dzisiejsza data:

wybrane prace:
1852 - Wjazd cesarza Franciszka Józefa do Krakowa
1852 - pierwszy autoportret
1852 - powstaje Skarbczyk, zbiór rysunków i kalek, który tworzy przez całe życie
1853 - Carowie Szujscy wprowadzeni przez Żółkiewskiego na sejm warszawski przed Zygmunta III
1853 - portret Joanny Serafińskiej
1853 - portret ojca Franciszka z trojgiem dzieci
1853 - Wjazd Henryka Walezego do Krakowa
1855 - Władysław Jagiełło i Witold modlący się przed bitwą pod Grunwaldem
1856 - Stańczyk udający ból zębów
1856 - portrety Joanny i Leonarda Serafińskich
1857 - Karol Gustaw z Szymonem Staropolskim przed grobowcem Łokietka w katedrze na Wawelu
1857 - Portret pani Pleszowskiej
1857 - Portret Kazimierza Stankiewicza
1857 - akwarela Zygmunt August prezentuje na dworze Barbarę Radziwiłłównę
1858 - akwarela Zygmunt I nadający przywilej na szlachectwo akademikom krakowskim w roku 1535
1858 - portrety Antoniego i Pauliny Giebułtowskich
1858 - Matka Boska ze św. Leonardem i św. Joanną
1858 - 1860 - album litografii Ubiory w Polsce
1859 - Portret Marii Matejko
1859 - Otrucie królowej Bony
1859 - Portret Parysa Maurizio
1859 - Sobieski w Częstochowie
1859 - Portret Wiktorii Kosińskiej
1861 - Jan Kazimierz na Bielanach
1862 - Stańczyk
1863 - Konrad Wallenrod
1864 - Kazanie Skargi
1864 - Portet Józefa Dietla
1865 - Ociemniały Wit Stwosz z wnuczką
1865 - Zygmunt August w Ogrodzie Wileńskim
1866 - Rejtan na sejmie warszawskim 1773 roku
1867 - Alchemik Sędziwój
1867 - Zygmunt August i Barbara
1869 - Unia lubelska
1870 - Portret trojga dzieci artysty
1871 - Batory pod Pskowem
1872 - Kopernik
1874 - Zawieszenie dzwonu Zygmunta
1875 - Śmierć Przemysława w Rogoźnie
1878 - Bitwa pod Grunwaldem
1879 - Władysław Łokietek zrywający układy z Krzyżakami na zjeździe w Brześciu Kujawskim
1879 - Portret czworga dzieci artysty
1879 - Portret żony w ślubnej sukni
1879 - portret A. Potockiego
1880 - Zabicie Leszka Białego w Gąsawie
1880 - 1882 - Hołd Pruski
1881 - Rzeczpospolita babińska
1882 - 1883 - Portret córki Heleny z krogulcem
1882 - Portret córki Beaty z kanarkiem
1882 - Portret syna Jerzego na koniu
1883 - Sobieski pod Wiedniem
1883 - 1884 - Wernyhora
1884 - Bolesław Chrobry ze Światopełkiem przy Złotej Bramie w Kijowie
1884 - Zamoyski pod Byczyną
1884 - Twardowski wywołujący cień Barbary przed Zygmuntem Augustem
1886 - Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu
1888 - Piotr Włast sprowadza cystersów do Polski
1888 - Kościuszko pod Racławicami
1889 - cykl Dzieje cywilizacji w Polsce
1889 - 1892 - polichromia w kościele Mariackim w Krakowie
1890 - portret S. Tarnowskiego
1890 - portret A. Potockiego
1890 - 1892 - Poczet królów i książąt polskich
1891 - Konstytucja 3 maja
1892 - Autoportret
1892 - Zabójstwo św. Stanisława