Dzisiejsza data:

kalendarium

1946 XI 2 – w krypcie św. Leonarda jako młody kleryk służy do mszy prymicyjnej przyszłego papieża Jana Pawła II

1950 IV 2 - przyjął święcenia kapłańskie z rąk księcia metropolity Adama Sapiehy
1950 - 1956 - był wikarym w parafii Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Kozach koło Bielska-Białej
1956 - 1961 - studiował we Fryburgu w Szwajcarii
1962 - 1978 - był wykładowcą teologii pastoralnej i homiletyki na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w seminariach duchownych częstochowskim i krakowskim
1965 - 1970 - był wykładowcą na Wydziale Teologicznym ATK
1970 - 1978 - był rektorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie
1971 - został kapelanem honorowym papieża Pawła VI
1977 – został kanonikiem kapituły krakowskiej
1978 XII 30 - został arcybiskupem krakowskim
1979 I 6 - otrzymał święcenia biskupie
1979 I 28 - nastąpił uroczysty ingres do katedry wawelskiej
1979 VI 30 - został kardynałem. Kardynał tytularny kościoła S. Giovanni a Porta Latina
1979 - został członkiem watykańskich kongregacji ds. Duchowieństwa oraz ds. Wychowania Katolickiego
1979 - 1991 - był przewodniczącym Komisji ds. Apostolstwa Świeckich Episkopatu Polskiego
1979 - 1994 - pełnił funkcję wiceprzewodniczącego konferencji Episkopatu Polskiego
1980 - został członkiem Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu
1981 - po zamachu na Jana Pawła II poparł organizatorów Białego Marszu, który na znak solidarności z walczącym o życie papieżem przeszedł ulicami Krakowa
1981 - 1986 - był członkiem Sekretariatu dla Niewierzących
1981 - 1994 - był przewodniczącym Komisji ds. Nauki Katolickiej Episkopatu Polskiego
1981 - został wielkim kanclerzem PAT
1983 - został członkiem watykańskiej kongregacji ds. Biskupów
1984 - 1988 - był członkiem Papieskiej Rady do Spraw Publicznych Kościoła
1987 - był legatem papieskim na Międzynarodowy Kongres Maryjny i Mariologiczny w Kevelach
1988 - został członkiem Rady Kardynałów i Biskupów
1993 IX 17 - brał udział w złożeniu trumny generał Sikorskiego na Wawelu
1998

- podjął decyzję o rozbudowie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
- został Kawalerem Orderu Uśmiechu
1999 - pełnił funkcję przewodniczącego II Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Europy
2000

- był legatem papieskim na Krajowy Kongres Eucharystyczny w Bratysławie
- otrzymał tytuł Małopolanina Roku

otrzymał odznaczenie Wielkiego Krzyża Zasług z Gwiazdą Orderu Republiki Federalnej Niemiec
2005 VI 3 - papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków arcybiskupa metropolity krakowskiego
2005 VIII 27 - jego następca Stanisław Dziwisz prawnie i liturgicznie objął archidiecezję krakowską
2007 I 22 - odznaczony Legią Honorową (Francja)
2007 V 20 - ukończył 80 lat i tym samym stracił prawo wybierania papieża w konklawe