Dzisiejsza data:

źródła

Balzer Oswald, Genealogia Piastów, Kraków, 2005

Balzer Oswald, Walka o tron krakowski w latach 1202 i 1210/11, Kraków 1894

Maciej Przybył, Mieszko III Stary, Poznań 2002

Stanisław Smolka, Mieszko Stary i jego wiek, Warszawa 1968