Dzisiejsza data:

Piotr Małachowski

(1730 – 3 XII 1799 Niedźwiedź)

wojewoda krakowskich

rodzina

syn Adama (1706 – 6 I 1767), krajczy koronny, poseł, i Anny Teofili Rosnowskiej

brat Stanisława (1727 – 1784), starosta wąwolnicki, żona Marianna z Potockich

poślubił: 1. w 1755 Kordula Jadwiga Łochocka (1736 – 1789), dziedziczkę półmilionowego majątku; 2. w VIII 1790 Tekla Wodzicka (1764 – 1829), filantropka

biogram

           Wraz z bratem Stanisławem został wpisany do Akademii Krakowskiej, następnie ojciec wysłał go do Akademii Rycerskiej w Lunèville. Po powrocie do kraju jako generał – adiutant królewski rozpoczął działalność polityczną u boku ojca. Troszczył się o ojcowiznę, którą polubownie podzielił z bratem Stanisławem. W województwie krakowskim zatrzymał sobie klucz dóbr Niedźwiedzkich z kilkoma wioskami oraz plac w Krakowie i dworki w Proszowicach i Piotrkowie. Należały do niego wsie Czaniec i Harmęże oraz przylegające do nich dobra ziemskie. Miał opinię oszczędnego i gospodarnego, należał do najzamożniejszych obywateli województwa. W obradach Sejmu Czteroletniego nie brał aktywnego udziału, związany był z obozem królewskim.

          Był kawalerem Orderów Św. Stanisława i Orła Białego.

           Po śmierci pierwszej żony umieścił w kościele w Rzeczniowie pomnik z inskrypcją:

           Korduli Małachowskiej Wojewodzinie Krakowskiej Jana Sochockiego starosty Krzeszowskiego i Teresy z Czernych córce. Gdy po latach 53 życia, a po 34 małżeństwa w Rzeczniowie dnia 1 lipca Roku Pańskiego 1789 do wieczności zawołana została. Mąż smutny ukochanej żonie kamień ten i ku pamiątce i ku wzbudzenia westchnienia wiernych przechodzących postawić kazał.

           Powtórnie poślubił młodszą o trzydzieści kilka lat Teklę Wodzicką, córkę starosty krakowskiego, która w posagu wniosła mu 100 000 złp.

           Zmarł bezpotomnie w Niedźwiedziu i tam został pochowany, tam też spoczęła jego druga żona.

opublikował:

1790Zbiór Nazwisk Szlachty z Opisem Herbów własnych Familiom zostającym w Królestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim, wydana w Łucku (poszerzona reedycja Lublin 1805)

kalendarium

1741 – wraz z bratem Stanisławem wpisani zostali do Akademii Krakowskiej

1749 – ojciec wysłał go do Akademii Rycerskiej w Lunèville

1753 – powrócił do kraju

1755 – otrzymał od ojca starostwo oświęcimskie

1758, 1760, 1764 – posłował na sejmy

1768 IX – dziękował królowi Stanisławowi Poniatowskiemu, za nagrodzenie go przyznaniem starostw przedborskiego i karaczkowskiego (które odkupił po ojcu)

1771 – według działów zatrzymał przy sobie Bąkową Górę z folwarkiem i wioski: Dęby, Kalinek (obecnie Kalinki), Zbyłowice, Majkowice, Będzin (obecnie Będzyń) i Faliszów (obecnie Faliszew)

1778 – marszałek Trybunału Głównego Koronnego w Piotrkowie

1779 – deputat krakowski na Trybunał Główny Koronny

1780 – odznaczony Orderem Orła Białego

1780 – kasztelan wojnicki

1782 – 1790 – sprawował urząd wojewody krakowskiego