Dzisiejsza data:

Feliks Piotr Musialik

(27 V 1865 Łagiewniki – 6 VI 1943 zginął na ulicach Bytomia)

górnik, dziennikarz, badacz folkloru

rodzina

dziadek Maciej wywodził się z Królestwa Polskiego

syn Feliksa, sortowacza węgla na kopalni „Florentyna” w Łagiewnikach, i Zofii z domu Kuropatwa

18 stycznia 1888 w kościele św. Marii w Bytomiu poślubił Joannę Niemiec

biogram

           Uczęszczał do niemieckiej szkoły w Świętochłowicach, gdzie jednym z nauczycieli był Polak Orłowski, który na biblii i katechizmie uczył dzieci polskiej mowy. Chcąc pomóc rodzicom rozpoczął pracę stemplując listy u poczmistrza Dymnika (później Demnig), zarabiał 10 fenigów dziennie (za które można było kupić najwyżej tzw. skrowek od chleba). Po skończeniu szkoły rozpoczął pracę na kopalni „Szczęście Samuela”, następnie jako ładowacz pracował na kopalni „Hohenzollern”, późniejsze „Szombierki”. Na próbach amatorskiego teatrzyku poznał górnika Łukasza Wallisa z „Rozbarku” i razem wędrowali po okolicznych miejscowościach zbierając i zapisując stare pieśni. Po strajku stracił pracę i trafił do „Związku Wzajemnej Pomocy”, pisze do gazet polskich, ogłasza swoje korespondencje w lokalnych gazetach, współpracuje z wydawcami śpiewników. Z powodu choroby oczu przeszedł na emeryturę.

           Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach na ulicach Bytomia, prawdopodobnie zamordowany przez SA-manów. Jego ciało znaleziono później w stawie w Chełmku Śląskim, gdzie został pochowany ma miejscowym cmentarzu.

kalendarium

1873 – rozpoczął pracę stemplując listy

1884 – poznał Łukasza Wallisa

1890 V 25 i 26 – wraz z kilkusetosobową grupą Ślązaków odbył wycieczkę do Krakowa, którą później opisał

źródła:

artykuł o Feliksie Musialiku [w] Nowiny 1957 nr 43 z 19 X