Dzisiejsza data:

Klemens Lothar Wenzel von Metternich

K.L.W.von Metternich – Winneburg

(15 V 1773 Koblencja – 11 VI 1859 Wiedeń)

austriacki mąż stanu

rodzina

pochodził ze szlachty nadreńskiej, książę

syn Franza (1746 – 1818) i Marii Beatrix von Kageneck (1755 - 1828)

związał się z Austrią poprzez małżeństwo z Eleonorą, wnuczką W. A. Kaunitza

biogram

           Zwolennik europejskiej równowagi sił, dążył do wzmocnienia pozycji Austrii poprzez osłabienie wpływów Francji, a następnie Rosji. Starał się by Austria zachowując neutralność pełniła rolę mediatorki pomiędzy Francją a Rosją. Podważał pozycję Prus i udaremnił plan stworzenia silnej zjednoczonej konstytucyjnej Rzeszy Niemieckiej. Ukoronowaniem tych dążeń był kongres wiedeński, któremu przewodniczył, a który zapewnił Austrii hegemonię w Związku Niemieckim i we Włoszech. Sobie, jako współtwórca Świętego Przymierza, zapewnił przodujące stanowisko w polityce europejskiej ("woźnica Europy").
          Był rzecznikiem zasad legitymistycznych i bezwzględnej walki z ruchem rewolucyjnym i narodowo - wyzwoleńczym w całej Europie. Z Austrii (co objęło również inne kraje niemieckie) uczynił kraj rządów policyjnych, osławionej cenzury i reglamentacji wszystkich dziedzin życia.
           Znienawidzony jako uosobienie reakcji i tyranii został zmuszony podczas rewolucji marcowej podać się do dymisji i udał się na wygnanie.

kalendarium

1797 - wstąpił do służby dyplomatycznej w Austrii
1801 - został posłem austriackim w Dreźnie
1803 - poseł w Berlinie
1806 - poseł w Paryżu
1809 X 8 - został ministrem spraw zagranicznych
1813 VIII 11 - w Cieplicach zawarł w imieniu Austrii sojusz z Rosją i Prusami
1821 - kanclerz
1835 - został członkiem trzyosobowej Konferencji Stanu sprawującej rządy w imieniu cesarza Ferdynanda I
1848 III 13 - zmuszony do dymisji i udania się na wygnanie
1851 - powrócił do Wiednia

czytaj więcej …