Dzisiejsza data:

Jan Ludwik Majdrowicz

(11 IX 1922 - 12 IV 2015 Warszawa)

literat, autor librett baletów i musicali, reżyser

biogram

           Wieloletni członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W swojej bogatej biografii artystycznej pełnił funkcje Dyrektora i Kierownika artystycznego teatrów objazdowych, a następnie Estrady.

           Prezes Oddziału Warszawskiego Związku Autorów i Kompozytorów ZAKR, a następnie Prezes ZG ZAKR-u i Agencji Autorskiej. Sekretarz Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych. Założyciel i prezes Fundacji Artgard, redaktor naczelny kwartalnika "Polish Culture".

           Odznaczony Medalem i Odznaką Honorową ZAiKS-u.

           ŻYŁ DLA KULTURY, "KULTURA POLSKA - JEGO MIŁOŚĆ..."

kalendarium

1969 II 2 - odbyła się prapremiera musicalu Mariana Lidy Miłość szejka z librettem Jana Majdrowicza

1988 – 2005 – członek władz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS