Dzisiejsza data:

Gałuszka, Ojczystemu miastu

Królewski grodzie stary – grodzie mój ojczysty!

Przybiegłem do Cię, gnany tęsknotą sieroty;

śniłem zawsze o tobie słoneczny sen złoty,

wśród pieśni, którą grały wrażych kul poświsty.

         Józef Aleksander Gałuszka, Ojczystemu miastu, listopad 1917