Dzisiejsza data:

profesor UJ

 • Estreicher Tadeusz

  Tadeusz Kazimierz Estreicher

  (19 grudnia 1871 Kraków – 8 kwietnia 1952 Kraków)

  chemik kriogenik, historyk, publicysta, profesor UJ

 • Fierich Edward

  Edward Fierich

  (12 sierpnia 1817 Sambor – 13 listopada 1896 Kraków)

  prawnik

 • Girtler Sebastian

  Sebastian Girtler

  (18 I 1767 Kraków – 15 VIII 1833 Krzeszowice)

  lekarz

 • Grzybowski Stefan

  Stefan Mieczysław Grzybowski

  (16 XI 1902 Zator koło Oświęcimia – 25 XI 2003 Rabka Zdrój)

  prawnik, pedagog

 • Ingarden Roman

  Roman Witold Ingarden

  (5 II 1893 Kraków – 5 VI 1970 Kraków)

  filozof i estetyk

 • Jachimecki Zdzisław

  Zdzisław Jan Jachimecki

  (7 lipca 1882 Lwów – 27 października 1953 Kraków)

  muzykolog i kompozytor

 • Jaśkiewicz Jan

  Jan Chrzciciel Dominik Piotr Jaśkiewicz

  (6 lipca 1749 Lwów – 14 listopada 1809 Kraków)

  przyrodnik, lekarz, chemik, mineralog

 • Klemensiewicz Zenon Ludwik

  Zenon Ludwik Klemensiewicz

  (2 IX 1891 Tarnów – 2 IV 1969 pod Zawoją)

  językoznawca, pedagog, profesor UJ

 • Klimaszewski Mieczysław

  Mieczysław Klimaszewski

  (26 VII 1908 Stanisławów – 27 XI 1995 Kraków)

  geograf, geomorfolog, profesor UJ

 • Koczyński Michał

  Michał Koczyński

  (28 września 1821 Leżajsk – 18 sierpnia 1903 Kraków)

  prawnik, karnista, poseł

 • Konopczyński Władysław

  Władysław Konopczyński

  pseudonimy: Dantyszek, Korzonek

  (26 listopada 1880 Warszawa – 12 lipca 1952 Młynik koło Ojcowa)

  historyk, wydawca źródeł, publicysta

 • Kostanecki Kazimierz

  Kazimierz Telesfor Kostanecki

  (25 XII 1863 Myszaków, poznańskie – 11 I 1940 Sachsenhausen)

  cytolog, lekarz anatom

 • Krzyżanowski Adam

  Adam Alojzy Krzyżanowski

  Alojzy Dębno, Michał Strebejko

  (19 I 1873 Kraków – 29 I 1963 Kraków)

  ekonomista, działacz polityczny, nauczyciel akademicki

 • Krzyżanowski Witold

  Witold Zenon Krzyżanowski

  (13 grudnia 1897 Kraków – 19 stycznia 1972 Kraków)

  prawnik, ekonomista

  rodzina

  syn Stanisława (1865 – 1917), historyka, profesora UJ, i Wandy z domu Korytkowskiej (1865 – 1947)

  rodzeństwo: Stefan, zmarł młodo, Kazimierz, poślubił Zofię Rubczyńską, Władysław

  poślubił Alicję Wentkowską (1896 – 1971), mieli córkę Krystynę

  biogram
             Uczestnik I wojny światowej w armii austriackiej, następnie żołnierz Wojska Polskiego.
             Zastępca profesora w Katedrze Geografii Gospodarczej KUL, profesor, dziekan i prodziekan Wydziału Prawa KUL, równocześnie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Pod koniec lat 30-tych XX wieku pełnił on w Lublinie funkcję radnego miejskiego.
             Uczestnik kampanii wrześniowej w randze porucznika, jeniec sowiecki, zbiegł z niewoli.
             Aresztowany w Sonderaktion, gdy przyszedł na UJ na spotkanie w sprawie pracy, więzień Sachsenhausen i Dachau, po zwolnieniu pracował jako robotnik.
             Po wojnie profesor ekonomii politycznej UJ, dziekan Wydziału Prawa. Zajmował się zagadnieniami gospodarki wojennej oraz kapitału. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomicznej (WSE), współorganizator i wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych.
             Pochowany na cmentarzu Rakowickim (Kwatera JD zachodnia, grobowiec rodzinny).

  wybrane publikacje:

  1927Terytorialne rozmieszczenie przemysłu

  1928Parlamentaryzm gospodarczy

  1933Polityka ekonomiczna faszyzmu

  kalendarium

  1914 – 1918 – w latach I wojny światowej walczył w szeregach armii austriackiej

  1918 XI - wstąpił do Wojska Polskiego

  1920 - brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej

  1920- został zdemobilizowany

  1921 – został członkiem Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

  1921 – 1923 – referent i kierownik biura Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

  1922- obronił doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim

  1923 - został zastępcą profesora ekonomii w Katedrze Geografii Gospodarczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  1924 – 1925 – prowadził studia badawcze na Uniwersytecie Yale, później przez klika miesięcy pracował jako robotnik w zakładach Forda w Detroit

  1928 - uzyskał stanowisko docenta ekonomii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie

  1929 - otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  1933 – 1935– dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL

  1935 - habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim i otrzymał tam stanowisko docenta

  1935 – radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie

  1936 – 1939– wykładał również na Uniwersytecie Warszawskim

  1936 XII – będąc radnym na sesji rady Miejskiej wystąpił z ideą budowy rozgłośni radiowej w Lublinie. Swoje stanowisko argumentował następująco: „Jako miasto 120-tysięczne, mające świetne tradycje historyczne i obecnie odgrywające wielka rolę w szerzeniu kultury polskiej na wschodzie, Lublin odczuwa potrzebę radiowej stacji nadawczej”. Jednak pomimo starań władz miejskich nie udało się przed wojną zrealizować planu utworzenia lubelskiej rozgłośni radiowej

  1939 IX - brał udział w stopniu porucznika w kampanii wrześniowej, dostał się do sowieckiej niewoli, zbiegł z transportu

  1939 XI 6 - został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau, osadzono go w koszarach przy ul. Mazowieckiej w Krakowie, następnie przeniesiono do więzienia we Wrocławiu. Został wywieziony do KL Sachsenhausen. Przeniesiono go do KL Dachau (według T. Wrońskiego został 8 lutego 1940 r. zwolniony z KL Sachsenhausen)

  1940 - został zwolniony z obozu, pracował fizycznie jako robotnik
  1945 XI - został profesorem ekonomii politycznej UJ i wykładał na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie

  1945 XII – uczestniczył w Zjeździe Założycielskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi

  1945 – 1947– wiceprezes Zarządu Głównego PTE

  1946 II– współtworzył Oddział Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie i został jego pierwszym prezesem (do 1958)

  1948 – 1958 i 1967 – 1971 – członek Rady Towarzystwa Ekonomicznego

  1957 I 25 – przywrócono mu prawo prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami

  1953 – 1954 – pracował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  1960 - 1963 - dziekan Wydziału Prawa UJ

  źródła:

  Beata Kucia-Guściora Witold Krzyżanowski [w] Dziekani Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008

   

 • Kuryłowicz Jerzy

  Jerzy Kuryłowicz

  (26 VIII 1895 Stanisławów – 28 I 1978 Kraków)

  językoznawca

 • Lehr-Spławiński Tadeusz

  Tadeusz Franciszek Jan Lehr–Spławiński

  (20 września 1891 Kraków – 17 lutego 1965 Kraków)

  językoznawca, slawista

 • Leo Juliusz

  Juliusz Franciszek Leo

  (15 września 1861 Stebnik koło Drohobycza – 21 lutego 1918 Kraków)

  ekonomista, prawnik, polityk galicyjski

  prezydent Krakowa

 • Lepszy Kazimierz

  Kazimierz Lepszy

  (11 czerwca 1904 Kraków – 30 maja 1964 Kraków)

  historyk

 • Litwiński Walenty

  Walenty Litwiński

  (8 II 1778 Rzeszów – 6 I 1823 Kraków)

  prawnik, rektor UJ

 • Łempicki Stanisław

  Stanisław Łempicki

  Stanisław Junosza

  (25 maja 1886 Kamionka Strumiłowa koło Lwowa – 2 grudnia 1947 Kraków)

  historyk literatury, oświaty i kultury

Statystyka

 • Odsłon artykułów 3524708