Dzisiejsza data:

ul. Smoleńsk 6

           Pełna nazwa zgromadzenia to Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego. Zakon powstał w Warszawie w 1855, założony przez bł. Marię Angelę Truszkowską i w niedługim czasie od powstania powstały dwie osobne prowincje - w zaborze austriackim oraz pruskim. Gdy po upadku powstania styczniowego pod zaborem rosyjskim doszło do kasaty zakonu, władze austriackie zgodziły się na to, by siostry osiedliły się w Krakowie. Tu Felicjanki zajęły podarowaną im kamienicę przy ul. Mikołajskiej, a w 1866 kupiły posiadłość w Dzielnicy Nowy Świat.

            Cały istniejący do dziś kompleks przy ul. Smoleńsk zaprojektował Feliks Księżarski – to jeden z wybitniejszych i bardziej znanych dziś architektów galicyjskich, działający w 2. połowie XIX wieku. Klasztor i kościół zostały częściowo otoczone ogrodem, a od ul. Smoleńsk oddzielone są ceglanym murem z jasną, otynkowaną bramą, zwieńczoną trójkątnym szczytem.

            Sąsiadujący blisko z kościołem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny klasztor felicjanek ma pięć prostokątnych skrzydeł, murowanych i częściowo otynkowanych na jasny kolor. Głównym skrzydłem jest południowe – dwupiętrowe, ustawione równolegle do ul. Smoleńsk, wewnątrz znajduje się jeden rząd pomieszczeń, a na obu jego końcach zbudowane są klatki schodowe. Od strony południowej prostą elewację budowli ożywia masywny, trójdzielny ryzalit z wejściem, a od północno zachodniej strony – występujący przed lico budowli prostokątny przedsionek.

           Równoległe do skrzydła głównego stoją dwa skrzydła północne, które zostały zbudowane trochę później – w latach 1882 - 1884, przez budowniczego Jaworzyńskiego. Obydwa są również dwupiętrowe, ale znacznie krótsze, ustawione tak, że bokami przylegają do prezbiterium. Obydwa też komunikują się z wnętrzem kościoła – otwierają się ku nawom bocznym arkadami o ostrych łukach.

           Czwarte skrzydło – zachodnie, łączy kościół ze skrzydłem południowym, ponieważ stanowi przedłużenie prezbiterium i prostopadle przylega do klasztornych zabudowań.

           Na początku XX wieku powstało jeszcze piąte, parterowe skrzydło, postawione prostopadle do wschodniej części skrzydła południowego – tam mieszczą się kuchnia i refektarz, czyli zakonna jadalnia.

            Patrząc na zabudowania klasztorne widzimy bardzo proste elewacje z prostokątnymi oknami, jedynie w zwieńczeniu dekorowane wydzielonym przez gzyms fryzem z prostokątnych okienek strychowych. Wnętrze klasztoru kryje w swoich zbiorach wiele zabytków sztuki XVII – XIX wieku - obrazy, rzeźby i dzieła rzemiosła artystycznego – zabytkowe osiemnastowieczne kielichy i szaty liturgiczne.

            Zakon Sióstr Felicjanek do dziś aktywnie działa w tym samym miejscu w Krakowie. W 1931 siostry zamieniły część swojego ogrodu przy rogu ulic Zwierzynieckiej i Straszewskiego na gospodarstwo w Tyńcu, powstał tam wtedy Dom Katolicki i kino „Świt” - dziś jest siedzibą Państwowej Filharmonii im. K. Szymanowskiego.