Dzisiejsza data:

 

Kaplica św. Andrzeja

           Kolejna kaplica po prawej stronie to Kaplica grekokatolicka św. Andrzeja Apostoła. Jest ona darem kościoła obrządku greckokatolickiego z Polski i z Ukrainy. Została poświęcona w czerwcu 2007 roku. W prezbiterium ustawiony jest ikonostas, wykonany przez ukraińskiego artystę Lubomira Medwida – zobaczyć można tam między innymi postaci Matki Bożej z Dzieciątkiem czy św. Andrzeja, który jest patronem kościoła wschodniego oraz przedstawienie Ostatniej Wieczerzy. Białe ściany kaplicy częściowo pokryto barwną polichromią, wykonaną przez Timura Karima i Małgorzatę Dawidiuk. Malowane kompozycje wykonano w jasnej kolorystyce, swoją surową, linearną formą są bliskie malarstwu wschodniemu. Przedstawione sceny to: Sobór Bogurodzicy, Chrzest Rusi - Ukrainy, Święta Trójca Starotestamentowa, Chrystus Acheiropoieos oraz Podwyższenie Krzyża Świętego.