Dzisiejsza data:

 

Architektura i wnętrze

           Projekt kościoła oraz jego wnętrza przygotował Witold Cęckiewicz. Jest to potężna, dwupoziomowa budowla wzniesiona na planie o kształcie elipsy. Nad całością góruje wysoka wieża. Jasne elewacje kościoła są w dużej części przeszklone, całość jest bardzo monochromatyczna i surowa. Podobnie prezentuje się wnętrze – przestronna nawa i prezbiterium są bardzo jasne, świetnie oświetlają je duże, prostokątne okna z witrażami, sięgające od podłogi aż po sufit. Nie ma w kościele dużej ilości wyposażenia czy elementów dekoracyjnych. Cała uwaga wiernych skierowana jest w stronę prezbiterium. Stoi tam duży, jasny, kamienny ołtarz oraz ambona. Za ołtarzem – na ścianie prezbiterium – zawieszono kopię wizerunku Jezusa Miłosiernego, namalowaną przez Jana Chrząszcza. Poniżej obrazu stoi duże, złote tabernakulum – ma kształt kuli ziemskiej z wyraźnym rysunkiem kontynentów i jest otoczone rzeźbionymi gałązkami jakby rozwianego przez wiatr krzewu.

           Na ścianie nawy, po prawej stronie od prezbiterium zawieszony jest obraz Ostrobramskiej Matki Bożej Miłosierdzia, namalowany również przez Jana Chrząszcza. Po drugiej stronie natomiast wykonano napis – umieszczono tam słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w Łagiewnikach podczas uroczystości zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

           Na sklepieniu widoczne są wielkie, drewniane belki – ułożone promieniście, tworzą wzór promieni, wychodzących od strony prezbiterium ku nawie kościoła. Naprzeciwko prezbiterium zbudowany jest szeroki chór – tam, w wielkim oknie umieszczony jest ogromny witraż, przedstawiający Krzyż na tle wielkiego słońca i morza. Błękitne witraże w pozostałych oknach są jakby jego kontynuacją. Autorami witraży są Witold Cęckiewicz oraz Małgorzata Toborowicz.

           W dolnej części bazyliki znajduje się pięć kaplic. Centralne miejsce zajmuje kaplica Św. Siostry Faustyny, pozostałe są zakomponowane promieniście wokół niej.