Dzisiejsza data:

 

Carillon

           Na terenie kościoła zobaczymy jeszcze 9 dzwonów, które zawieszone są na niewysokim, wolnostojącym murze z czerwonej cegły. To tzw. carillon, zespół dzwonów, które grają melodie znanych pieśni. Dzwony przy bazylice zostały podpisane imionami: Jezusa, św. Faustyny, Jana Pawła II, św. Stanisława, św. Jacka, św. Jadwigi, św. Jana Kantego, św. Rafała oraz św. Brata Alberta.