Dzisiejsza data:

ul. Meissnera 20

           Kościół parafialny Matki Boskiej Ostrobramskiej stoi przy ul. Meissnera na os. Wieczysta. Osiedle rozciąga się pomiędzy ulicami Meissnera i al. Jana Pawła II, zbudowane była w latach 1960 - 1965. Obszar ten należał wcześniej do parafii Najświętszego Imienia Maryi, nad którą nadzór sprawują pijarzy. Osobna parafia powstała w 1983 i również została powierzona pijarom. Tego samego roku na krakowskich Błoniach Ojciec Święty poświecił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła parafialnego.

           Budowa kościoła trwała w latach 1985 - 1994. W listopadzie 1994 nastąpiło uroczyste poświęcenie. Projekt kościoła wykonał architekt Zdzisław Nowakowski. Jest to duża budowla o bardzo nietypowym kształcie – bryła przypomina koronę. Elewacja kościoła ma kolor czerwonej cegły, w dużej części mury są przeszklone. W części południowej znajduje się wejście główne do kościoła, a od strony północnej stoi wysoka wieża, zwieńczona krzyżem.

           Wnętrze kościoła to jedna, przestronna nawa nakryta żelbetowym stropem, którego belki rozchodzą się promieniście od prezbiterium. Ściany są białe, tylko ściana ołtarzowa pomalowana jest na ciemniejszy, beżowy kolor. Przez wysokie prostokątne okna wpada do kościoła dużo światła. Centralny punkt kościoła to prezbiterium – choć jego przestrzeń nie jest oddzielona od przestrzeni nawy. Główne miejsce na ścianie ołtarzowej zajmuje duża figura Jezusa Zmartwychwstałego. Dwa prostokątne, wysokie okna w prezbiterium są częściowo przesłonięte witrażem z dekoracyjną barwną kompozycją, tworzącą promienisto tło dla figury. Po boku na ścianie powieszono wizerunek Matki Bożej w szerokiej, złoconej ramie. Poniżej ustawione jest tabernakulum, ujęte dwoma rzeźbionymi płomieniami. Ołtarz i ambona stojące w prezbiterium ozdobione został są płaskorzeźbami – w ołtarzu zobaczymy przedstawienie Ostatniej Wieczerzy, a na ambonie symbole czterech Ewangelistów.

           Nawa kościoła jest jasna i przestronna, na ścianach widzimy płaskorzeźbione Stacje Drogi Krzyżowej. W południowej części kościoła, nad wejściem głównym zbudowany jest duży chór, wsparty na czterech prostokątnych filarach. Przy jednym z nich ustawiono figurkę św. Józefa z Dzieciątkiem.

           W kościele znajdują się dwie nieduże kaplice. Jedna z nich jest poświęcona patronce kościoła i parafii - Matce Boskiej Ostrobramskiej. Kształt i wnętrze kaplicy zaprojektował Czesław Dźwigaj, nie jest to wierne odwzorowanie kaplicy w Wilnie. Umieszczony w kaplicy wizerunek Matki Boskiej jest kopią obrazu wileńskiego. Ujęty jest w piękną, bardzo dekoracyjną ramę i na co dzień jest zasłonięty. W oknach kaplicy zobaczymy witraże, na których przedstawiono sceny chrztu Litwy, św. Królową Jadwigę oraz króla Władysława Jagiełło, zobaczymy też inne postaci świętych: św. Faustynę, św. Kazimierza Królewicza. Druga kaplica poświęcona jest założycielowi zakonu pijarów św. Józefowi Kalasancjuszowi, w kaplicy są złożone relikwie świętego.