Dzisiejsza data:

ul. Dobrego Pasterza 117

           Kościół św. Jana Chrzciciela usytuowany jest przy ul. Dobrego Pasterza, w północnej części Krakowa, wśród zabudowań osiedla Prądnik Czerwony, niedaleko Ronda im. S. Barei. Tereny te dawniej były obszarami wiejskimi, a jak podają źródła historyczne, w XII wieku właścicielami usytuowanej nad rzeką Prądnik wsi byli tynieccy Benedyktyni, a w 2. połowie XIII wieku była lokowana na prawie niemieckim. Część Prądnika została wcielona w granice Krakowa na początku XX wieku, resztę przyłączono w 1940 roku. Dziś Prądnik Czerwony jest dużym osiedlem mieszkalnym, należącym do utworzonej w 1990 Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Zabudowa osiedlowa powstawała tu w latach 70. XX wieku. W lutym 1981 otrzymano zezwolenie na budowę nowego kościoła parafialnego na rozbudowującym się osiedlu, w maju tego samego roku erygowano parafię św. Jana Chrzciciela, a pół roku później otrzymano lokalizację pod budowę nowej świątyni. W czerwcu 1983 poświęcono plac pod budowę, a w 1985 nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Kościół wznoszono w latach 1984 - 1989. W grudniu 1989 - poświęcenie murów nowego kościoła. Uroczystej konsekracji kościoła dokonał w 2000 kardynał F. Macharski.

           Twórcami projektu kościoła są architekci Wojciech Obtułowicz oraz Danuta Olędzka. Jest to budowla o prostej, masywnej bryle, wzniesiona z czerwonej cegły na kwadratowym planie i nakryta dwuspadowym dachem o konstrukcji żelbetowej. Jej wnętrze jest dość ciemne i surowe, mimo licznych akcentów kolorystycznych – ściany pomalowane są na kilka kolorów: biały, ugier, ciemną czerwień, pojawiają się też detale w kolorze niebieskim.

           Korpus kościoła jest podzielony na trzy nawy, a podniesione o kilka stopni prezbiterium jest od nich nieco niższe i węższe. Przestrzeń kościoła zaprojektowano tak, by uwagę wiernych w pełni skupić na ścianie ołtarzowej. Widzimy tam wykonane w 1994 monumentalne dzieło wybitnego rzeźbiarza Wincentego Kućmy – pełnoplastyczną scenę Chrztu Jezusa w Jordanie przez Jana Chrzciciela. Ścianę zamykająca prezbiterium przecina wysokie, prostokątne smukłe okno witrażowe, podzielone na mniejsze prostokątne pola – wpadające światło dopełnia kompozycję rzeźbiarską, symbolizując obecność Ducha Świętego. Ustawione w prezbiterium ołtarz soborowy i ambona wykonane są z jasnego marmuru i mają proste, geometryczne formy.

           W łuku tęczowym dzielącym prezbiterium i nawę główną zobaczymy drugą rzeźbę W. Kućmy: jest to również dużych rozmiarów, ekspresyjny krucyfiks, ustawiony na poprzecznej belce. Powyżej, u szczytu ściany tęczowej tuż nad krucyfiksem namalowano dwie greckie litery: Alfę i Omegę, otoczone promieniami. Oglądając wnętrze kościoła, zwróćmy jeszcze uwagę na płaskorzeźbione stacje Drogi Krzyżowej, wykonane w 1993 przez artystę Jana Sieka.

           Okna w kościele rozmieszczono bardzo nieregularnie – więcej znajduje się ich w ścianie po lewej stronie. Wszystkie wypełnione zostały barwnymi witrażami, które ukazują symboliczne przedstawienia ze Starego Testamentu. Twórcami projektów witraży są Danuta i Witold Urbanowicz.

           Zwiedzając kościół św. Jana Chrzciciela, warto zatrzymać się także przy stojącej w pobliżu, nieco zapomnianej, zabytkowej kaplicy o takim samym wezwaniu, która niegdyś należała do krakowskich Dominikanów. Ta mała, renesansowa budowla centralna została zbudowana w 1. połowie XVII wieku i zastąpiła wcześniejszą, drewnianą, która została zniszczona przez pożar. Na ścianach kaplicy zachowały się cenne polichromie z XVIII wieku, z przedstawieniami scen z życia św. Jana Chrzciciela. We wnętrzu uwagę przyciągają również pochodzące z XVII wieku zacheuszki – krzyżyki, upamiętniające miejsca poświęcenia kościoła, oraz XVII – wieczne epitafium Jana Andrzeja Gorizutiego. W pobliżu kaplicy znajduje się mały cmentarz zakonny Dominikanów, powstały w XVIII wieku. Poza zabytkową kaplicą, warto wiedzieć, że na terenie osiedla Prądnik Czerwony znajdują się dwa cmentarze: założony na początku XIX wieku Cmentarz Rakowicki oraz utworzony w latach 60. XX wieku Cmentarz Batowicki.

           Kościół św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym warto zapamiętać jako przykład nowoczesnej architektury sakralnej w Krakowie, która łączy współczesne rozwiązania z elementami tradycyjnego budownictwa. Eksponowanie surowego materiału w elewacji zewnętrznej, kompozycja przestrzeni z wyodrębnionym i mocno zaakcentowanym prezbiterium współgra tu z modernistyczną asymetrią i oryginalną koncepcją kolorystyki wnętrza.