Dzisiejsza data:

Ulica Balicka

Jej nazwa pochodzi od wsi Balice, która istniała tu już w średniowieczu

           Ulica Balicka w Bronowicach jest trasą wylotową w kierunku lotniska w Balicach i zachodniej obwodnicy miasta, oraz dojazdową drogą do osiedla Bronowice Nowe. Stanowi przedłużenie ciągu ulic: KarmelickiejKrólewskiejPodchorążych i Bronowickiej. Biegnie od 2-poziomowego skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (obecnie główny przebieg) oraz z ulicami Bronowici Wernyhory (obecnie krótkie odgałęzienie) aż po granicę administracyjną miasta (w kierunku zachodnim). Ma długość 4 215 metrów i szerokość około 30 metrów we wschodniej części (do skrzyżowania z ulicami Na Błonie I Zielony Most), a około 15 metrów w pozostałej części.

           Historia przebiegu późniejszej ulicy sięga drugiej połowy XIX wieku, kiedy to połączono dwa historyczne ciągi drogowe w odcinek drogi fortecznej Twierdzy Kraków: lokalną drogę polną w Bronowicach Małych i uregulowaną na przełomie XVIII i XIX wieku drogę tranzytową przecinającą Mydlniki. W latach 70. XX wieku, ze względu na budowę osiedla Bronowice Nowe, wyregulowano odcinek wschodni ulicy (w 1975 roku poprowadzono linię tramwajową), zostawiając krótki fragment pierwotnego przebiegu z zachowaną zabudową jednorodzinną z lat międzywojennych. Po południowej stronie głównego ciągu powstało os. Bronowice Nowe oraz kampus Uniwersytetu Rolniczego, Centrum Giełdowe Balicka i bazy przemysłowe. Na odcinku zachodnim znajduje się stacja doświadczalna Uniwersytetu Rolniczego, założona w 1901 roku, a ulica kończy się na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.