Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Golddrop

profesor UJ

 • Bandtkie Jerzy Samuel

  Jerzy Samuel Bandtkie

  (24 XI 1768 Lublin – 11 VI 1835 Kraków)

  językoznawca, historyk, bibliotekarz i bibliograf

 • Bierkowski Ludwik Józef

  Ludwik Józef Bierkowski

  (16 VIII 1801 Poznań – 27 VI 1860 Krzeszowice)

  lekarz, chirurg

 • Bobrzyński Michał Hieronim

  Michał Hieronim Bobrzyński

  (30 IX 1849 Kraków – 3 VII 1935 Łopuchówek koło Poznania)

  historyk prawa polskiego i prawa niemieckiego, prawnik, konserwatywny polityk galicyjski, profesor UJ

 • Brandstaetter Roman

  Roman Brandstaetter

  (3 I 1906 Tarnów – 28 IX 1987 Poznań)

  pisarz, poeta, dramaturg, znawca i tłumacz Pisma Świętego

 • Chałubiński Tytus

  Tytus Chałubiński

  (29 XII 1820 Radom – 4 XI 1889 Zakopane)

  lekarz i przyrodnik, profesor UJ

 • Dietl Józef Konrad

  (24 I 1804 Podbuże koło Sambora – 18 I 1878 Kraków)

  lekarz internista, działacz społeczny, prezydent Krakowa

 • Dunajewski Julian Antoni

  Julian Antoni Dunajewski

  (4 VI 1821 Stanisławów – 9 XI 1907 Kraków)

  ekonomista, polityk galicyjski, działacz państwowy

  profesor UJ

 • Estreicher Karol

  Karol Estreicher

  pseudonim Dominik Węgierski

  (4 III 1906 Kraków – 29 IV 1984 Kraków)

  historyk sztuki, bibliograf, muzeolog

 • Girtler Sebastian

  Sebastian Girtler

  (18 I 1767 Kraków – 15 VIII 1833 Krzeszowice)

  lekarz

 • Klemensiewicz Zenon Ludwik

  Zenon Ludwik Klemensiewicz

  (2 IX 1891 Tarnów – 2 IV 1969 pod Zawoją)

  językoznawca, pedagog, profesor UJ

 • Leo Juliusz

  Juliusz Franciszek Leo

  (15 IX 1861 Stebnik koło Drohobycza – 21 II 1918 Kraków)

  ekonomista, prawnik, polityk galicyjski

  prezydent Krakowa

 • Litwiński Walenty

  Walenty Litwiński

  (8 II 1778 Rzeszów – 6 I 1823 Kraków)

  prawnik, rektor UJ

 • Majer Józef

  Józef Grzegorz Majer

  (12 III 1808 Kraków – 3 VII 1899 Kraków)

  lekarz, fizjolog, przyrodnik, antropolog, rektor UJ

 • Mycielski Jerzy

  Jerzy Mycielski

  (30 V 1856 Kraków – 26 IX 1928 Kraków)

  historyk sztuki, profesor UJ

 • Nowicki-Siła Maksymilian

  Maksymilian Nowicki-Siła

  (9 X 1826 Jabłonowo koło Kołomyi – 30 X 1890 Kraków

  zoolog, profesor UJ

 • Radwański Feliks Starszy

  (25 V 1756 Kraków – 23 III 1826 Kraków)

  architekt, senator Wolnego Miasta Krakowa, profesor UJ

  rodzina

  syn Andrzeja, malarza, i Zofii z Golańskich
  poślubił Elżbietę z Poszmanów, córkę dyrektora krakowskiej poczty, mieli czworo dzieci, ojciec Feliksa młodszego

  biogram

             Uczęszczał do Szkół Nowodworskich, następnie studiował w Akademii Krakowskiej, uzyskując stopień bakałarza i magistra. Jako geodeta przysięgły wykonywał pomiary wsi Ujsoły i Bolechowice.
              Wykładał architekturę, a później dzięki poparciu J. Śniadeckiego został mianowany profesorem matematyki elementarnej i mechaniki Szkoły Głównej Koronnej (UJ).
             Kształcił się w Paryżu oraz odbył podróż studyjną po Francji, do Holandii i Włoch. Po powrocie otrzymał katedrę mechaniki i hydrauliki. Stworzył gabinet modeli urządzeń technicznych. Zajmował się różnymi dziedzinami nauki i praktyki, był współpracownikiem H. Kołłątaja, pełnił obowiązki architekta uniwersytetu. Zrezygnował z wykładów w związku z germanizacją uniwersytetu.
             Podczas powstania kościuszkowskiego wchodził w skład Komisji Porządkowej zarządzającej miastem.
             Po przejściu na emeryturę kupił wieś Swoszowice i urządził tam uzdrowisko. Zbudował dom zdrojowy "Łazienki", do których doprowadzono zdrojową wodę siarczkową drewnianymi rynnami, oraz wzniósł kilka budynków przeznaczonych na mieszkania dla gości.
  Powrócił na krótko na UJ, został mianowany dyrektorem Wydziału Filozoficznego, przejmował majątek uniwersytetu od zaborcy. Został powołany do komitetu opracowującego nowy statut uniwersytetu, walczył o utrzymanie autonomii UJ oraz o rozszerzenie programu o studia techniczne.
             Był autorem rozpraw na tematy gospodarcze, przemysłowe, rolne, interesował się różnymi wynalazkami, sam próbował produkować cukier z buraków, sporządził model machiny do młócenia i koszenia. Zajmował się badaniem topografii dawnego Krakowa, pracował nad ustawą górniczą.
              Z ramienia UJ został mianowany, jako jeden z sześciu, dożywotnim senatorem Rzeczypospolitej Krakowskiej.
             Wszedł w skład Komisji Włościańskiej czynszującej chłopów.
             Był konserwatorem zabytkowych budowli, obrońcą starych murów warownych, których fragment zachowany do dziś uratował przed rozbiórką.
  Konieczność zachowania Bramy Floriańskiej tłumaczył ojcom miasta także tym, że jej zburzenie spowoduje przeciągi szkodzące zdrowiu mieszkańców. (Podanie ustne mówi, iż użył fortelu wobec austriackich zaborców, mówiąc im, iż gdy ich córki będą w niedziele szły do Kościoła Mariackiego na mszę to ten przeciąg będzie im spódnice na głowy zarzucał). Opracował pierwszy projekt otoczenia miasta pasem zieleni, czyli tzw. plantacji, z jego polecenia sporządzono pomiary i plany zniwelowania, czyli plantowania terenu po dawnych murach miejskich.
             Zbudował Collegium Physicum przy ulicy św. Anny, kierował budową (według planów S. Zawadzkiego) Obserwatorium Astronomicznego w Ogrodzie Botanicznym przy ulicy Kopernika.
             Mieszkał przy ulicy św. Jana a potem przy ulicy Floriańskiej 31.
             Na murze od strony miasta, między basztą Pasamoników a Bramą Floriańską, umieszczono, w setną rocznicę jego śmierci, pamiątkową tablicę ku jego czci.
            Pochowany w podziemiach kościoła Św. Anny.

  kalendarium

  1771 - 1775 - studiował w Akademii Krakowskiej

  1775 – 1777 – wykładowca architektury
  1777- zdobył stopień geodety przysięgłego wykonując pomiary wsi Ujsoły i Bolechowice
  1781 – 1783 oraz 1786 – 1805 – profesor odnowionej Szkoły Głównej Koronnej

  1786 – 1805 – kierownik Katedry Mechaniki i Hydrauliki Szkoły Głównej Koronnej (UJ)
  1783 - 1786 - kształcił się w Paryżu oraz odbył podróż po Europie
  1787 - 1791 - zbudował Collegium Physicum przy ulicy św. Anny
  1788 - 1792 - kierował budową Obserwatorium Astronomicznego w Ogrodzie Botanicznym przy ulicy Kopernika
  1794- został członkiem Komisji Porządkowej
  1795 - 1805 - pełnił funkcję komisarza dóbr akademickich
  1805 - zrezygnował z wykładów w związku z germanizacją uniwersytetu
  1806 - 1807 - wydawał czasopismo "Dziennik Gospodarczy Krakowski"
  1807 - zakupił wieś Swoszowice
  1809- powrócił na krótko na UJ
  1811 - zbudował w Swoszowicach Dom Zdrojowy
  1815 - mianowany został dożywotnim senatorem Rzeczypospolitej Krakowskiej
  1816 - został członkiem Komisji Włościańskiej
  1817 - uratował przed rozebraniem Barbakan i Bramę Floriańską
  1818 - 1823 - z jego polecenia sporządzono pomiary i plany zniwelowania, czyli plantowania terenu po dawnych murach miejskich

  1822 – 1826 – zaczął wraz z synem Feliksem zakładać Planty

 • Rostafiński Józef

  Józef Tomasz Rostafiński

  (14 VIII 1850 Warszawa – 5 V 1928 Kraków)

  botanik i historyk nauk przyrodniczych

 • Rydygier Ludwik

  Ludwik Rydygier

  pierwotnie Riediger

  (21 VIII 1850 Dusocin koło Grudziądza – 25 VI 1920 Lwów)

  chirurg, profesor UJ

 • Sikorski Tadeusz

  Tadeusz Sikorski

  (22 V 1851 Borusowa – 29 I 1937 Kraków)

  inżynier rolnictwa, profesor rolnictwa UJ

 • Szafer Tadeusz Przemysław

  (8 I 1920 – Kraków - )

  architekt, urbanista, historyk sztuki

  rodzina

  syn Władysława, botanika, dyrektora krakowskiego Ogrodu Botanicznego i Janiny, botaniczki, córki Stefan Jentysa, profesora UJ

  biogram

             Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku, był żołnierzem ZWZ - AK.
             Studiował na tajnej Politechnice Warszawskiej, historię sztuki na UJ oraz architekturę na AGH (później Politechnice Krakowskiej). Pracował w Instytucie Urbanistyki i Architektury oraz Zakładzie Historii Budownictwa Miast PAN w Warszawie będąc równocześnie wykładowcą warszawskiej ASP. Przeniósł się do Krakowa i został pracownikiem naukowo - dydaktycznym, a następnie profesorem Politechniki Krakowskiej.

             Był członkiem założycielem Polskiego Klubu Ekologicznego, redaktorem naczelnym miesięcznika „Architektura”.
  Jest autorem ponad 300 publikacji z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki.

  wybrane prace

  1977 - Ekologia środowiska mieszkaniowego wraz z Krystyną Styrną - Bartkiewicz
  1977- Polska architektura współczesna
  1987 - Współczesna architektura polska. Antologia czterdziestolecia

  kalendarium

  1939 - uczestniczył w kampanii wrześniowej
  1943 - 1944 - studiował na tajnej Politechnice Warszawskiej
  1945 - 1947 - studiował historię sztuki na UJ
  1950 - 1962 - pracował w Instytucie Urbanistyki i Architektury oraz Zakładzie Historii Budownictwa Miast PAN w Warszawie
  1950 - został członkiem SARP
  1951 - został członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich
  1959 - 1977 - był wykładowcą warszawskiej ASP
  1963 - został pracownikiem naukowo - dydaktycznym Politechniki Krakowskiej
  1965 - 1989 - był redaktorem naczelnym i przewodniczącym rady redakcyjnej miesięcznika „Architektura”
  1965 - 1990 - był przewodniczącym Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie
  1979 - 1982 - był prezesem Polskiego Klubu Ekologicznego
  1980 - został profesorem PK
  1983 - 1985 - pełnił funkcję dyrektora Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu
  1984 - 1991 - wraz z Ewą Węcławowicz - Gyurkovich i Jackiem Gyurkovichem zaprojektował i zrealizował zespół wotywny (kościół św. Piotra Apostoła) w Wadowicach

Dodatkowe informacje